Man hører stadig at det blir brukt mye pesticider og sprøytemidler i vanlig mat, og at økologisk mat skal være bedre fordi det ikke brukes sprøytemidler, men er dette sant?

For at noe skal være økologisk må det lages uten sprøytemidler, syntetisk gjødsel, veksthormoner, samt at man ikke har noen rutinemessig bruk av antibiotika. Dersom disse kriteriene oppfylles kan maten defineres som økologisk (definisjonen av økologisk mat kan variere noe).


De fleste systematiske gjennomganger av studier som har sett på økologisk vs konvensjonell mat har ikke funnet sterke beviser på at økologisk mat er mer næringsrik enn vanlig mat, men at et inntak av økologisk mat kan minske at man blir utsatt for sprøytemidler gjennom kostholdet (selv om mye av sprøytemidlene blir borte når man vasker frukt og grønnsakene). Det finnes heller ikke overbevisende resultater om at økologisk mat gir bedre helseeffekter enn konvensjonell mat.

Det som kan være positivt med økologisk mat er at dyrene som produserer maten skal ha god oppvekst og trivsel, noe som er positivt for dyrevelferden. Med tanke på næringsinnholdet er det ikke noen store forskjeller, så om du synes det er dyrt eller vanskelig å handle økologisk får du den samme næringen ved å spise konvensjonell mat! Det som kan være viktig og lurt å huske på er å skylle all frukt og grønnsaker nøye før bruk for å bli kvitt alle restene av eventuelle sprøytemidler. I Norge har vi heldigvis gode reguleringer for bruk av sprøytemidler og lignende, så norsk frukt og grønnsaker er trygge å spise, uansett om de er konvensjonelle eller økologiske!