Et av de mest kjente og godt etablerte kostrådene vi har i Norge i dag er rådet om å spise mer fisk. Anbefalingen er å spise det til middag 2-3 ganger i uken i tillegg til noen brødmåltider også. Fet fisk, som laks eller makrell, inngår i kostrådet, og bør være rundt halvparten av inntaket. Fet fisk ønsker vi fordi det inneholder de essensielle omega-3 fettsyrene og vitamin D, som ellers kan være vanskelig å dekke i kosten. I tillegg til dette er fisk en fin proteinkilde, og inneholder også en rekke andre mikronæringsstoffer.

Vi har en lang tradisjon med fiskerinæring i Norge, og det eksporteres mye fisk til utlandet. Likevel spiser de fleste av oss, kanskje så mye som opptil 2/3 av nordmenn, mindre fisk enn det som er anbefalt.

I nyere tider har fisk og sjømat fått et litt verre rykte på grunn av akkumuleringen av miljøgifter. Skepsisen kommer derimot ikke helt uten grunn, fordi det stemmer at forurensing i havet har økt, og selv i oppdrettsfisk finner man miljøgifter. Dessverre har det blitt vanskelig å unngå å få i seg i dag, og det gjelder ikke bare sjømat. Likevel, anbefalingen om å spise fisk består. Det er viktig å huske på at vi i Norge og i Europa følger strenge krav til grenser på hvor mye det er trygt å få i seg. Dette er tall som er under kontinuerlig vurdering fordi det foretas analyser på fisk og sjømat fortløpende. Dette kan føre til endring i kostråd over tid, men i mellomtiden kan vi stille oss bak kostrådene fra Helsedirektoratet som jo baseres på den nasjonale og internasjonale forskningen.


Husk også at fisk er et mer miljøvennlig valg enn for eksempel rødt kjøtt. Det finnes mange typer også, og for den som har gått lei av laksemiddagen er Rebatum en fin app å bruke. I Rebatum finner du oppskrifter basert på matvarene du allerede har hjemme. Du kan også sjekke etter tilbudsvarer og se hvor du finner dem.