Tilberedningsmetodenpå mat har litt å si. De ulike næringsstoffene, enten det er fiber, vitaminer,mineraler eller lignende, kan få endret biotilgjengelighet i kroppen våravhengig av type prosessering. Enten man steker, koker, griller eller dampervil man påvirke enkelte stoffers mengde eller struktur. Stoffene kan altså blibåde mindre eller mer «nyttige» i kroppen vår.

 

Noenhar kanskje hørt at koking av grønnsaker minsker innholdet av vitamin C. Dettestemmer for en rekke planter, eksempelvis potet, ettersom vitamin C, så vel somB, er vannløselig, så noe tapes i vannet. Velger man damping i stedet kan manunngå noe av tapet.

 

Samtidighar du kanskje hørt at ved varmebehandling av tomat eller andre røde grønnsakerså dannes det mye av et stoff som heter lycopen som er en beskytter for enkeltekrefttyper. Eller at ved heving av brød blir jernet som finnes i kornet littmer tilgjengelig fra den hindrende fytinsyren. Det er altså tilfeller hvor manfår mye mer nytte av noe først etter at man prosesser.

 

Stofferblir mer eller mindre tilgjengelige. Men nye kan dannes også: Skadelige stofferkan oppstå ved steking: Organiske molekyler som for eksempel PAH er kjent for ådannes under grilling av kjøtt eller grønnsaker.

 

Såhva gjør man med all type av denne informasjonen?

 

Heldigviser det som alltid mengden som teller, og det skal mye til for å få en«overdose» av et enkelt lite skadestoff som dannes under grilling, eller envitaminmangel forårsaket kun på grunn av koking.

 

Vårt enkle tips blir da å variere i bådetilberedningsmetoder og matvarer. Man må gjerne unngå å brenne maten ellersteke den for mye, men viktigst av alt er variasjonen, slik at man sikrer å fåi seg litt av hvert og ikke for mye av én ting.