Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Rebatum er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Vi behandler opplysninger som du har gitt til oss, nemlig navn og postnummer.

Formål for behandling av opplysninger er å gi en tjeneste. Navn er nødvendig for å henvende oss vennlig til brukere. Postnummer bruker vi for å tilpasse tilbud fra våre tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av opplysninger er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.Opplysningene skal oppbevares så lenge du bruker vår tjeneste.

Vi overfører ikke opplysningene til land utenfor EU/EØS-området (tredjeland).

For å bruke våre tjenester, logger du inn via Facebook og vi henter kun navn fra din Facebook-profil.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du kan endre informasjon om deg under Min side eller be oss å rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

Du kan be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger

Du kan også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Du har rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Du kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss.
Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Når du besøker www.rebatum.no eller vår mobilapplikasjon, bruker vi et verktøy, Firebase Analytics for mobilapplikasjon og Google Analytics for nettsiden, for å analysere din bruk av tjenesten. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på tjeneste. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Her kan du lese i hvilket form opplysningene behandles - Google Analytics og Firebase Analytics.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan lese mer om de ulike informasjonskapslene vi benytter lenger ned.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Hva registreres når du kontakter oss?

Vi bruker MailChimp for å sikre vår e-postkommunikasjon. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre vår IKT-infrastruktur.

Abonnere på nyhetsbrev

Rebatum sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker.
For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev. E-postadressen lagres i  MailChimp som administrerer og sender ut nyhetsbrevet, og det er MailChimp som drifter databasen der e-postadressene lagres.
Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.